• г. Харьков, ФЛП Власенко Д.Н. , лицензия МОЗ №895 від 23.12.2015 г. ул. Новгородская, дом 4 (063) 250-50-40
  • г. Харьков, ул. Леся Сердюка, дом 4 (050) 525-85-92
  • г. Харьков, проспект Науки 54 (063) 250-50-40
  • г. Харьков, проспект Петра Григоренко 2К ЖК Виктория (063) 250-50-40

Кудрявцев Антон Андреевич

Кудрявцев Антон Андреевич
Кудрявцев Антон Андреевич
Специализация
Врач-эндокринолог

У 2006 р. закінчив Харківський базовий медичний коледж № 1, здобув кваліфікацію «медична сестра».

У 2012 р. закінчив медичний факультет Харківського національного медичного університету, здобув повну вищу освіту за спеціальністю «медицина», кваліфікацію «лікар-спеціаліст».

У 2014 р. закінчив інтернатуру в Харківському національному медичному університеті на базі кафедри внутрішньої медицини №1 за спеціальністю «Внутрішні хвороби», здобув кваліфікацію лікар-терапевт.

 У 2016 р. закінчив клінічну ординатуру в Харківській медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології.

З 2016 р. по 2020 р. навчався в аспірантурі в Харківській медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології зі спеціальності 222 «Медицина» (14.01.02 Внутрішні хвороби).

У 2019 р. здобув другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

У 2019 р. пройшов курси спеціалізації в Харківській медичній академії післядипломної освіти на базі кафедри ендокринології та дитячої ендокринології, здобув кваліфікацію лікар-ендокринолог.

У 2020 р. захистив дисертацію за темою «Морфологічні зміни слизової стравохода та шлунка та моторно-секреторні порушення при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу в осіб молодого віку», зі спеціальності 222 «Медицина» (14.01.02 Внутрішні хвороби) та здобув науковий ступінь доктора філософії (PhD).

У 2020 р. здобув першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Внутрішні хвороби».

ДОСЯГНЕННЯ:

Систематично беру участь у наукових конференціях з актуальних питань медицини: Республіканській науково-практичній конференції «Метаболический синдром и другие категории дисметаболизма в различных областях медицины», (м. Ташкент, Узбекістан, 13 квітня 2017 р.); IV міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Наука и медицина: современный взгляд молодежи» (м. Алматы, Казахстан, 20–21 квітня 2017 р.); 71-ій науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальные проблемы современной медицины» (м.Самарканд, Узбекістан, 18–19 травня, 2017 р.); науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття» (м. Харків, Україна, 23 листопада 2017 р.); XXXI міжнародній науково-практичній конференції International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education (м. Бостон, США, 24–25 лютого, 2017 р.); XIV міжнародній науково-практичній конференції «Zprávy vědecké ideje» (м. Прага, Чехія, 22–30 квітня 2018 р.); науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Медицина ХХІ століття» (м. Харків, Україна, 23 листопада 2018 р.); І міжнародній науково-практичній конференції «Perspectives of world science and education» (м. Осака, Японія, 02–04 жовтня 2019 р); ІІ міжнародній науково-практичній конференції «Scientific achievements of modern society» (м. Ліверпуль, Велика Британія, 09–11 жовтня 2019 р.).

 ПУБЛІКАЦІЇ:

Опублікував понад 30 наукових праць, у тому числі у фахових наукових виданнях України (рекомендованих ДАК МОН України) та включених до наукометричних баз, в іноземних журналах, у виданні, що цитується наукометричними базами Scopus та Web of Science, у наукових збірниках, матеріалах і тезах конференцій, конгресів, з’їздів.